סיור מודרך מיידנק ו/או עיר עתיקה לובלין

סיור עם מדריך ישראלי בעברית. * עד אמצע אוקטובר ניתן להזמין הדרכות רק בסופי שבוע לצערי כלומר שבת וראשון. הסיור מתמקד במחנה השמדה מיידנק. מחנה נאצי השני בגודלו על אדמת אירופה הכבושה. המחנה הוקם בשנת 1941, ופעל עד ליום השחרור של לובלין ביולי 1944. ניתן לראות את צריפי המגורים של האסירים, המחסנים, תאי הגזים, מבנה המשרפות והר אפר….