סיור מודרך מיידנק ו/או עיר עתיקה לובלין

סיור עם מדריך ישראלי בעברית. הסיור מתמקד במחנה השמדה מיידנק. מחנה נאצי השני בגודלו על אדמת אירופה הכבושה. המחנה הוקם בשנת 1941, ופעל עד ליום השחרור של לובלין ביולי 1944. ניתן לראות את צריפי המגורים של האסירים, המחסנים, תאי הגזים, מבנה המשרפות והר אפר. המחנה השתמר כמעט במלואו מכיוון שהגרמנים הופתעו ע”י הצבא האדום וברחו. המחנה השתמר יותר…